parallax background

ROBOTİK

Hayal gücünü ve
inovatif düşünceyi geliştir

Robotik bilimi her geçen gün içerisinde gelişerek geleceğin teknolojisi olma yolunda hızlı ilerleyiş göstermektedir. Bu sebeple özellikle yurtdışında bu alana ciddi yatırımlar ve eğitim için teşvikler yapılmaktadır. Ülkemizde Gelişim Evi olarak bizlerde bu alanda ilerleyiş sağlanması amacıyla uzman eğitici kadromuz ile hizmet vermekten gurur duymaktayız.

Günümüzde robotlarda sağlanan gelişmeler bu konunun gelecek için önemini gözle görülür bir şekilde öne sermektedir. Robotik ve kodlama çocukların eğitim ve diğer sosyal hayatlarında birçok olumlu gelişimin sağlanmasına destektir. Robotik eğitimi sayesinde çocukların çok küçük yaşlarda kodlama ile tanışmaları sağlanarak gelişimlerinin yüksek oranda olumlu bir şekilde geliştirilmesi için çalışmaktayız. Robotik eğitimi, çocukların motor kabiliyetlerinin ilerlemesine ve mekanik çalışma düzeneklerinin öğrenilmesine yardımcı eğlenceli ve öğretici bir eğitim programıdır. Motor yeteneklerinin daha eğlenceli şekilde öğrenilebilmesi adına Gelişim Evi piyasadaki en iyi ve en etkili robotik setlerden destek almaktadır. Bu setler sayesinde çocuklar yeteneklerini, hem eğlenceli oyunlara dönüştürerek hem de keşfederek geliştirirler.

Gelişim evi tarafından sağlanan bu setler sayesinde yalnızca motor becerilerini ve mekanik yeteneklerini geliştirmekle kalmaz ayrıca setlerin programlanabilir olması sayesinde çocukların algoritma mantığını da kolay ve eğlenceli bir şekilde kavramalarını sağlamaktadır.

Algoritma, var olan problemin çözümü için gerekli olan adımları belirten bir terimdir. Algoritmayı öğrenen, kavrayan ve geliştiren çocuklarsa, hayatlarında karşılaşabilecekleri ve karşılaştıkları tüm sorunlar için çözüm üretebilme yetkisini öğrenmiş olacaklardır.

Bilgisayar ve internetin yaygınlaşması ile birlikte günümüzde bu alanda yaşanan gelişmeler sonucunda kodlama ve robotiğin önemi yüksek oranda artmıştır ve gereklilik haline dönüşmüştür.

Gelişim Evi olarak bu alanda uzman eğitmenlerimiz, güncel kaynaklarımız sayesinde kodlama ve robotik eğlenceli ve kalıcı bir şekilde öğretilmektedir. Kısacası robotik eğitimi sayesinde öğrenciler, analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesini, özgüvenin artmasını ve düşüncelerini daha kolay ifade edebilmeyi, takım çalışmalarında iletişimin daha güçlü hale gelmesini, problem çözüm konularında daha hızlı ve farklı fikirlerin üretilmesini, zihinsel olarak eğitim alanlarında aldıkları diğer ders konularını daha iyi anlamalarını, grup çalışmaları sayesinde sorumluluk bilincini ve sorumlulukları yerine getirme yetisinin güçlenmesine destek sağlamaktadır.