parallax background

Akıl Oyunları Kursu
Gelişim Evi Eğitimleri

Algı ve hafızanın geliştirilmesi, güçlendirilmesi.

Akıl Oyunları Eğitimi

Akıl Oyunları (zeka oyunları) çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, mantıksal bütünleme, görsel – sıra dışı - uzumsal düşünme, konsantrasyon, bellek ve hafıza alanlarında gelişimin sağlanmasını ve aynı zamanda ileri görüş, planlama, sebat ve sabır, kararlılık, doğru karar verme, rekabet ve yenilgiyi kabul etme gibi davranışların gelişmesini sağlayan oyunlardır.

Gelişim Evi olarak eğitimini verdiğimiz, Akıl Oyunları eğitimlerinde öncelikli amaç çocuklarda, oyunun çocuğun dünyasındaki yerine dikkat çekmek, çocuğu zeka-akıl oyunları dünyasıyla tanıştırmak ve bu dünyanın bir parçası haline getirmek, akıl oyunları sayesinde geliştirebileceği alanları ve özelliklerini tanıtmak ve geliştirdiği alanlar ile ilgili uygulamaları göstermek, akıl oyunları ile ilgili kaynakları sağlamak, her yaş için uygun seviyelerde zeka oyunlarını tavsiye etmek ve ayrıca çocuklarda sıra dışı düşünme becerilerinin geliştirmek Gelişim Evi olarak asıl amacımızdır.

Vermiş olduğumuz eğitimlerin sonrasında yetişkinler ve özellikle de çocuklar akıl ve bileşenleri hakkında fikirlerini ortaya koyabilir, akıl oyunlarını öğretebilir, akıl oyunları hakkında genel kavramlar üzerine açıklamalar yaparak anlatabilir, akıl oyunlarının geliştirdiği alanlar hakkında bilgi verebilir ve bu alanların önemini en iyi şekilde bilerek açıklayabilir, akıl oyunları turnuvalarını organize edebilir ve bireysel/grupla oynanan oyunlarda öncelik edebilir. Akıl oyunları eğitimi sonrasında ayrıca bu eğitimi alan kişiler raporlama yapabilir ve velilerine dönüt verebilmektedirler.

Akıl Oyunları eğitimlerine her yaştan katılım sağlanabilmektedir. Özellikle anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri ile öğrencileri, ayrıca üniversite öğrencileri bu alanda kendilerini geliştirme amacı ile kurumumuza büyük ilgi göstermektedirler.

Eğitimi alan tüm katılımcılarımıza diğer sunduğumuz eğitim programlarında da olduğu gibi Gelişim Evi olarak ‘’ Zeka ve Akıl Oyunları Eğitim’’ sertifikası verilmektedir.

"Öğrenilen şeylerin büyük bir kısmının unutulduğu doğrudur; ama zekanın onlar sayesinde yaptığı ilerleme kalıcıdır."
Ernest Renan

Eğitimin katkıları

  • Oyunun çocuğun dünyasındaki yerine dikkat çekmek.
  • Çocuğu Zekâ-Akıl Oyunları dünyasıyla tanıştırmak.
  • Çocuğa Zekâ ve Akıl Oyunları’nın temel kavramlarını anlatmak.
  • Zekâ Oyunları’nın geliştirdiği alanları tanıtmak.
  • Geliştirdiği alanlara göre Zekâ Oyunlarını uygulamalı olarak göstermek ve tanıtmak.
  • Zekâ Oyunları ile ilgili kaynakları sağlamak.
  • Farklı yaş seviyelerinde uygulanabilecek zeka oyunlarını tavsiye etmek.
  • Çocuklarda sıra dışı düşünme becerilerini geliştirmek.